top of page

Att vara ungdom eller ung vuxen kan vara påfrestande och det visar sig ofta i hur vi är och samspelar med vår omvärld. Känslor, tankar och reaktioner kan göra att vi hamnar i ett skört läge där det är skönt att ha ”inre” verktyg att använda sig av. Kunna vara lugnare, tryggare och mer sig själv trots tufft läge och svåra situationer. Då kan vi må bättre och fungera bättre.

Ungdomar_glada_Varsta_HUR.jpg

Nivrenaskolan inleder under hösten 2022 ett unikt samarbete med Vårsta HUR. Syftet är att stärka elevers hanteringsförmåga vid stress och lättare psykisk ohälsa samt stödja utveckling för ökat självförtroende och självkänsla. Projektet riktar sig till ett antal elever som visat intresse och nyfikenhet kring vad som skapar stress och hur den inre hälsan påverkar våra liv. Projektet rör sig för att utveckla det som kan kallas för ”lifeskills”. 

Under vårterminen 2023 möter ett antal elever upp med Vårsta HUR genom digitala träffar och får tillgång till enkla och kraftfulla verktyg för att i högre grad kunna må bra och fungera bättre i olika sammanhang.

Undervisningen kommer bland annat beröra: 

  • Stressreducerande metoder 

  • Tekniker för att bryta och styra sina inre tankemönster 

  • Hur man själv kan lugna sina kroppsreaktioner

Alla träffar sker under skoltid och placeras ut på olika lektioner från vecka till vecka så att eleverna missar så lite som möjligt av ordinarie undervisning. Träffarna sker digitalt vilket gör det flexibelt för var man befinner sig - för sig själv, kanske hemma eller i ett rum som bokas på skolan. Träffarna bygger inte på att man sitter i samma rum men på att man finns med i samma digitala rum. 

bottom of page