top of page

Privacy policies

Senast uppdaterad: [2024–04-25]

 

Detta Integritetsmeddelande beskriver vilka policyer och tillvägagångssätt vi (Stiftelsen Vårsta HUR), org.no. 888000–0958 med registrerad adress Lönegrensgatan 12, 871 40, Härnösand) använder vid insamling av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, när du besöker vår hemsida www.varstahur.se, eller på annat sätt interagerar med vår verksamhet. Har du frågor om hur dina personuppgifter hanteras i samband med att vi erbjuder stresshanteringskurser, kontakta oss och få del av den särskilda integritetspolicy som gäller.

Detta meddelande förklarar hur dina personuppgifter behandlas och skyddas, dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dem gällande.

 

Vårsta HUR är personuppgiftsansvarig och du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets-och dataskydd samt göra dina rättigheter gällande och komma med klagomål eller synpunkter.

Bakgrund och syfte

Genom kurser och annan verksamhet, ämnar vi på Vårsta diakoni att bidra med kunskap om kropp och sinne och hur de kan reagera under stress och trauma. Genom detta arbete kan vi erbjuda metoder som kan användas i vardagen eller i arbetslivet för att hantera och reducera negativa stresspåslag och långsiktigt öka personers egenkraft och återhämtning.

Detta meddelande kommer att ge dig allmän information om hur vi kan komma att behandla dina personuppgifter. För med detaljerad information om hur vi kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med deltagande av våra kurser, vänligen kontakta oss.

Personliga uppgifter vi samlar in

 1. Vårsta diakoni samlar in uppgifter från dig när du använder vår hemsida och integrerar med oss. Det är när du kommunicerar med oss, besöker hemsidan och köper tjänster av oss. Dessa personuppgifter kan delas in i tre huvudsakliga kategorier;
   

  • Personuppgifter du ger oss när du fyller i formulär eller köper våra tjänster;

  • Personuppgifter som blir tillgängliga för oss när du besöker vår hemsida eller kontaktar oss; samt

  • Personuppgifter vi hämtar från externa källor.
    

 2. För mer information om hur vi behandlar de uppgifter vi samlar in, se avsnitt 2.
   

 3. Personuppgifter du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du köper en tjänst, kontaktar oss och när du integrerar med oss. Uppgifter vi kan komma att begära av dig är:
   

  • Person- och kontaktinformation: Namn, adress, e-postadress och mobiltelefonnummer.

  • Betalinformation: kredit- och betalkortsdata behandlas inte av oss så inget av detta finns lagrat på vår hemsida eller i annat register (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), bankkontonummer, etc. All behandling sker via Wix och Klarna.
    

 4. Uppgifter vi samlar in om dig:
   

  • Som många andra hemsidor samlar även Vårsta HUR in vissa uppgifter automatiskt när du använder vår hemsida som lagras i logfiler, för att generera och mäta aktivitet. Vi kan därför komma att samla in uppgifter såsom IP-adress, typ av webbrowser och språkinställningar. Det kan även vara hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
    

 5. Uppgifter när du kommunicerar med oss: Vårsta HUR kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Vårsta diakoni kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon.
   

  • När du besöker och använder vissa delar av vår hemsida, tillhandahåller du oss vissa uppgifter direkt, om du t.ex. vill ta del av vårt nyhetsbrev, kommer vi be dig om din e-postadress. Om du gör ett köp via hemsidan, kommer vi att samla in dina personuppgifter till den grad det är nödvändigt för oss att behandla betalning, inklusive namn, e-postadress och förvärvad tjänst. För mer information, se avsnitt 2.
    

 6. Externa källor
   

  • Beroende på vilket betalningsalternativ du väljer, kan vi komma att hämta in vissa uppgifter om dig. Om du väljer att betala med faktura med Klarna kommer de att samla in nödvändiga uppgifter om dig från för att säkerställa att köpet genomförs. Vi kommer även att samla in nödvändig information för att säkerställa vårt skydd i händelse av juridiska tvister.

Hur och varför vi använder dina uppgifter

Information och uppgifter vi samlar in används för tre huvudsakliga skäl:

 • bedriva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster;

 • skicka relevant information och kommunikation till dig,

 • hantera jobbansökningar och kontakter från allmänheten.
   

Hantering och tillhandahållande av köpt tjänst: För att kunna hantera din bokning, ta hand om betalning och leverera eventuellt tjänst, kommer vi att behandla ditt namn, postadress och för att kunna tillhandahålla relevant information och kontakta dig angående den köpta tjänsten, kommer vi att behandla ditt telefonnummer och din e-postadress. Vi kommer att dela denna information med vår webbleverantör.

 

Laglig grund: Den här behandlingen sker endast i den grad det är nödvändigt för oss att kunna tillhandahålla den köpta tjänsten i enlighet med vårt avtal med dig, artikel 6.1(b) GDPR.

 

Hantering av betalning: Om du väljer att betala med faktura, kommer vi att använda och överföra dina personuppgifter till Klarna. Syftet är att överföra betalkravet och för oss att slutföra köptransaktionen med dig.

 

Laglig grund: Den här behandlingen sker i endast i den grad det är nödvändigt för oss för att kunna uppfylla vårt avtal med dig och genomföra betalningar och utbetalningar, artikel 6.1(b) GDPR. Klarna är självständigt personuppgiftsansvarig för hur de hanterar betalningen. Se deras integritetspolicy för mer information om hur dina uppgifter hanterasi samband med köp.

 

Kommunicera med dig och efterlevande av lagkrav: Genom att ange dina kontaktuppgifter kan vi komma att kontakta dig om det uppstår problem med den köpta tjänsten. Vi kan också komma att skicka post och e-post till dig med information om vår verksamhet och kommande kurser. Vi kommer även att hantera dina uppgifter i den utsträckning det är nödvändigt om du skulle kontakta oss för att fullgöra några av dina rättigheter till insyn enligt GDPR.

 

Laglig grund: Vi behandlar dina uppgifter endast i den grad det är nödvändigt för oss att kunna kommunicera med dig, Denna behandling vilar på vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med våra licenstagare om deras deltagande, artikel 6.1(f) GDPR.  Vad gäller vår behandling för att följa GDPR vilar den på vår rättsliga skyldighet att följa lagar och regler, artikel 6.1© GDPR.

Hantera rekrytering: Via vår hemsida kan du ansöka till särskilda, utannonserade anställningar. När du ansöker om anställning kommer vi behöva viss information från dig, så att vi kan hantera ansökningen, komma i kontakt med dig samt bedöma huruvida du är lämplig för anställningen i fråga.

Laglig grund: Vi behandlar dina uppgifter endast i den grad det är nödvändigt för oss att kunna genomföra rekryteringsprocessen, vilket baserat på berättigat intresse, rättsliga skyldigheter och, om tillämpligt, ditt tidigare givna samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke om du vill genom att kontakta oss.

Visa relevanta kundreferenser och marknadsföring när du besöker vår hemsida: När du besöker vår hemsida kan vi komma att lagra vissa kakor (cookies) för att analysera dina webbläsningspreferenser, för att kunna visa dig relevant marknadsföring när du återkommer till vår hemsida. Det innebär att vi lagrar information om vad vi tror att du är intresserad av och anpassar marknadsföringen efter dina preferenser. För mer information om vilken typ av kakor vi använder, vilken information de samlar in, varför de samlar in informationen och hur du kan hantera, avaktivera och/eller radera kakor, besök vår Cookie Policy.

Laglig grund: Vi behandlar dina uppgifter endast i den grad det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att förstå våra besökare och ge dem relevant innehåll. Om det är lämpligt, kommer vi även be dig om ditt samtycke för att använda kakor under ePrivacy-direktivet.]

Marknadsföringsaktiviteter i samband med sociala medier: Om du besöker ett evenemang eller av oss samordnat tillfälle, kan vi komma att ta bilder och/eller filmar med bild- och ljudupptagning för att använda materialet i olika marknadsföringsändamål. I samband med evenemanget eller det samordnade tillfället kan vi komma att ta bildmaterial där enskilda individer framgår [eller att namn på personen framgår], dels inhämta material av mer generell karaktär. Materialet av generell karaktär innehåller bilder där ett flertal olika människor visas utan att en särskild individ framträds specifikt. Det kommer att skickas ut information innan ett sådant evenemang eller samordnat tillfälle.

 

Laglig grund: Vi behandlar dina personuppgifter endast i den grad det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet och våra tjänster. I situationer där enskilda personer skulle vara framträdande i material kommer vi först att inhämta särskilda och skriftliga samtycken för användning av sådant material.

 

Marknadsföring i samband med sociala medier: Vi kan även komma att använda bilder och/eller filmmaterial med bild-och ljudupptagning som du tagit på ett evenemang eller av oss samordnat tillfället och som publicerats på sociala medier för att använda materialet i olika marknadsföringsändamål. Vi använder, genom publicering och spridning av bild-och filmmaterialet i marknadsföringssyfte för att marknadsföra vår verksamhet. Eftersom materialet tillhör upphovsrättsinnehavaren kommer vi att be om samtycke att få använda oss av materialet innan. Vi kommer att utgå ifrån att personen som lagt upp materialet är upphovsrättsinnehavaren.

Laglig grund: Vi behandlar dina personuppgifter endast i den grad det är nödvändigt för oss att möta det ändamål för vilket vi har inhämtat ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när du vill genom att kontakta oss.

 

Användning av dina recensioner i marknadsföringssyfte: När du genomför ett köp hos oss kommer vi dela din e-postadress, ditt namn samt ditt ordernummer med Trustpilot. Trustpilot kommer be dig om din recension av din senaste upplevelse av Vårsta diakoni och de tjänster du köpt. Vårt syfte är att få betyg och kundreferenser på din upplevelse så att vi kan marknadsföra våra tjänster. Dina recessioner kommer att synas på vår hemsida och vi kan även komma använda dessa recensioner på våra sociala medier.

Laglig grund: Vi behandlar dina personuppgifter endast i den grad det är nödvändigt för oss att möta det ändamål för vilket vi har inhämtat ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när du vill genom att kontakta oss.

 

Statistik, analyser och förbättring av vår hemsida. Vi samlar in och lagrar IP-adresser, enhetstyp, webbläsare, operativsystem och annan information om användning av webbplatsen för att hjälpa oss utforma vår hemsida för att bättre passa dina behov. Vi kan också använda din IP-adress för att hjälpa till att diagnostisera serverproblem och att administrera vår hemsida, analysera trender, följa besökarnas aktiviteter och samla demografisk information som hjälper oss att identifiera besökarpreferenser. För statistiska ändamål lagrar vi information om hur många individuella besökare vår webbplats har och hur ofta dessa individuella användare besöker vår webbplats. Vi samlar in och lagrar den här informationen för att bättre förstå våra kunders behov och intressen, så att vi kan utveckla och förbättra våra tjänster.

 

Laglig grund: Vi genomför den här hanteringen då det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att förbättra våra tjänster och för att utveckla vårt företag (artikel 6.1.(f) GDPR). Vi förlitar oss på ditt samtycke till användningen av kakor (cookies) under ePrivacy-direktivet som lämpligt.

Säkerhet och motverkande av bedrägeri. Vi använder information om besökare och loggdata för att skydda vår hemsida, våra system och våra medlemmar och affärspartners, för att upptäcka och förebygga bedrägerier och för att lösa tvister och upprätthålla våra avtal och medlemsvillkor. Vi kan även komma att kontrollera din identitet och uppgifter om inkomst och ekonomisk status för att motverka bedrägerier och andra oegentliga aktiviteter

 

Laglig grund: Vi genomför den här hanteringen eftersom det är nödvändigt för vårt berättigade intresse (artikel 6.1.(f) GDPR) eller vår rättsliga skyldighet (artikel 6.1(c) GDPR) att skydda våra system och tjänster samt att motverka att vi används som ett led i brottslig verksamhet.

Vilka kommer vi att dela dina uppgifter med?

Det kan emellanåt bli nödvändigt för oss att dela dina uppgifter med andra aktörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning (såsom vår betaltjänsteleverantör Klarna och webbleverantör Wix) så att vi kan tillhandahålla våra tjänster eller uppfylla eventuella lagkrav.

I de fall vi delar uppgifter om dig med andra aktörer har vi bekräftat att aktörerna följer aktuella dataskyddslagar och att de inte använder uppgifterna till något annat ändamål.

Dessa aktörer är våra personuppgiftsbiträden och behandlar dina personuppgifter utefter våra instruktioner, detta Meddelande och andra lämpliga åtgärder för integritet och säkerhet.

När du genomför betalning, kommer de uppgifterna att delas med banker och andra företag som behandlar sådana transaktioner eller tillhandahåller andra finansiella medel samt för att förebygga bedrägeri och finansiella brott.

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande: Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vår bedömning grundar sig med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt de risker mot fysiska personers fri- och rättigheter som kan uppstå.

Vårsta diakoni kan komma lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket, Åklagarmyndigheten eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag på deras begäran.

Var vi lagrar och behandlar dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES eller länder som anses ge likvärdigt skydd. Då Vårsta diakoni är fast beslutna om att alltid skydda din integritet, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och på samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

De uppgifter som Vårsta diakoni behandlar lagras i en databas och som endast ett begränsat antal behöriga personer har tillgång till. De personuppgifter som lämnas på och används på hemsidan lagras i en databas som vår webbleverantör, Wix, har tillgång till. Mer information om deras hantering av personuppgifter hittar ni här. Wix är ett Israeliskt bolag som av Europeiska Kommissionen har ansetts ge ett likvärdigt skydd för personuppgifter som GDPR. Vi delar personuppgifter med vår leverantör WIX på basis av EU Kommissionens adekvansbeslut av Israel. är ett Israeliskt bolag som av Europeiska Kommissionen har ansetts ge ett likvärdigt skydd för personuppgifter som GDPR. Vi delar personuppgifter med vår leverantör WIX på basis av EU Kommissionens adekvansbeslut av Israel.

 

I de fall vi skulle överföra dina personuppgifter till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i tredje land, d.v.s. länder utanför EU/EES, kommer vi att utföra en överföringsanalys för att säkerställa att dina personuppgifter förblir säkra genom att vidta ytterligare säkerhetsåtgärder.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

För att skydda integriteten för uppgifterna och personligt identifierbar information som du överför genom användning av vår webbplats, upprätthåller vi administrativa, fysiska och tekniska skyddsåtgärder. Vi vidtar nödvändiga och lämpliga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna som samlas in i enlighet med detta Integritetsmeddelande hanteras i enlighet med Integritetsmeddelandet och gällande lagar.

Om det är nödvändigt, lämpligt och genomförbart, kommer vi samla in skriven garanti från tredje part som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter att de kommer att skydda uppgifterna med samma skyddsnivå som Vårsta diakoni.

Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till anställda som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna tillhandahålla tjänsten till dig eller för att administrera våra system.

Hur vi lagrar dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för oss att kunna tillhandahålla och fullgöra vår kontraktuella skyldighet gentemot dig som du, i och med köp av tjänst, har begärt och godkänt, eller för andra nödvändiga ändamål, såsom att följa rättsliga förpliktelser och lösa eventuella tvister. Faktiska lagringstider kan variera eftersom dessa behov kan variera på grund av typ av uppgift och omständigheter såsom utträde ur föreningen.

image.png

Dina rättigheter

Rätt att ta tillbaka samtycke. Du har rätt att när som helst ta tillbaka det samtycke som du en gång lämnat för en specifik behandling och syfte.

 

Rätt att begära tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära

 

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

 

Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas skyldigheter, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera de data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

 

Rätt att begära begränsning. Du har rätt att begära begränsning och invända mot vår behandling av dina personuppgifter som vi samlar in för vårt berättigade intresse.

 

Rätt att lämna klagomål. Du har rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten som har tillsyn för hur företag och andra aktörer följer lagstiftningen som du når på deras hemsida www.imy.se

 

Gör dina rättigheter gällande: Vill du göra dina rättigheter gällande kontaktar oss lättast på arpan.grafstrom@varsta.se.

Ändringar

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara så effektiv och säker som möjlig ser vi till att rätta oss efter de vägledningar och lagändringar som sker vad gäller behandling av personuppgifter. Det innebär att vi kan komma att behöva ändra detta Meddelande från tid till annan. Det senaste uppdateringsdatumet visas högst upp i meddelandet. Det uppdaterade integritetsmeddelandet träder automatiskt i kraft för alla befintliga kunder och besökare på publiceringsdatumet om inte tillämplig lag anger något annat. Om det finns betydande förändringar i meddelandet eller hur vi använder dina personuppgifter kommer du att meddelas via webb eller e-post innan ändringarna träder i kraft i den utsträckning som krävs enligt lag. Vänligen läs detta integritetsmeddelande från tid till annan för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din personliga information och integritet

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar kring hur vår verksamhet behandlar dina personuppgifter. I detta ärende når du oss via arpan.grafstrom@varsta.se

Vårsta HUR, org.no. 888000–0958, Lönegrensgatan 12, 871 40, Härnösand, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen enligt ovan.

bottom of page