top of page

OM HUR

Vilka är vi?

Vårat mål är att ge kompetens och nya insikter kring vad som påverkar hur vi mår och hur vi kan agera på konstruktiva sätt då livet är utmanande. Kurser erbjuds till er som vill utveckla dessa förmågor samt till dig som i arbetet kommer i kontakt med människor som lider av någon form av stressrelaterad psykisk problematik och ohälsa.

Vårstas verksamheter, Grön Helhet och Resurscentrum för Traumastöd, har uppmärksammats på behovet som finns, av förebyggande och resursstärkande insatser för människor med olika typer av stresspåslag. Vårt upplägg bygger på beprövade kraftfulla tekniker för återhämtning och stressreduktion med inspiration från Modum Bad i Norge och ARQ45 i Amsterdam. 

Fristående utvärderingar har gjorts sedan uppstarten 2019 som visar på positiv utveckling för de flesta deltagare som fullföljt kurserna vi erbjudit. 

Vi jobbar i samverkan med bland annat Ulf Sandström och Gunilla Hamné som driver den internationella non-profit organisationen Peacefulheart Network och Igor Ardoris som är en erkänd nationell och internationell mental tränare, pedagog, författare samt skapare till Budo Mental Training som vi använder oss av i våra kurser.

Igor-Ardoris-Vårsta-HUR.png

”Vi vill hjälpa människor att finna vägar till att hjälpa sig själva och

hitta resurser de glömt att de har eller inte visste att de hade.”

Forskning &
metoder

VÅRSTA HUR HAR TAGITS FRAM I SAMRÅD MED OCH BLIVIT INSPIRERADE AV

  • MILSA – nationell satsning på samhälls- och hälsokommunikation

  • Modum Bad – Ett av nordens största centra för trauma och psykisk ohälsa, Oslo

  • ARQ 45 – del av organisationen Psychotrauma Expert Group, Amsterdam

  • Resurscentra Midt – resurscentrum för traumatisk stress och suicid i Trondheim
     

Verksamheten bygger på evidensbaserad kunskap om metoder för affektreglering, återhämtning och stressreduktion.

Vi arbetar utifrån metoder som stärker individens möjligheter att känsloreglera, lära sig fungera i vardagen, tillägna sig ett bättre mående – psykiskt och fysiskt samt att hantera stress.

hjarta_natur_varsta_hur.jpg

De effektiva teknikerna och metoderna lärs ofta ut i en inramning av trädgård och natur som stimulerar våra sinnen. Det leder till stärkt självkänsla, ökad förmåga att vara i nuet samt att det ger vidare möjlighet till känsloreglering, för att lättare kunna släppa oro och negativa tankar.

I programmen ingår gruppaktiviteter, praktiska övningar och kraftfulla tekniker som Mindfulness, neuromotorik och mental träning. Föreläsningar om bland annat kropp och knopp, stress, kost och sömn ingår. Deltagarna ges även möjlighet att prova på reflekterande bildövningar och T.R.E (Tension Releasing Exercises). 

Skattningsinstrument för kurserna RÖD och GUL är PCL-5 samt MADRS-S. Skattningsinstrument för kurserna GRÖN och BLÅ är KEDS. I YOUth använder vi instrumentet SDQ.

TEAM HUR

STIFTELSEN VÅRSTA DIAKONIGÅRDS VERKSAMHETSIDÉ

 

Vårsta Diakonigård är en öppen mötesplats, inriktad på kompetensutveckling omvårdnad och förebyggande insatser, där var och en ges möjlighet att läka och växa som människa. 

bottom of page