top of page

SAMARBETEN

Peacefulheart Network

Gunilla Hamne & Ulf Sandström

Vi är väldigt tacksamma för samarbetet med Gunilla och Ulf och det har bidragit med mycket fint till Vårsta HUR's innehåll . De är grundare av Peacefull Heart Network och engagerade utbildare av Trauma Tapping Technique samt Havening Technique som vi använder i våra kurser.

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

Budo Mental Training

Igor Ardoris

Budo Mental Training är framtagen av Igor Ardoris och ökar din självkännedom och din förmåga att hantera ilska, rädsla och nervositet. Igor Ardoris är fil kand i pedagogik, idrottspsykologisk rådgivare, lic. mental tränare och dipl. mindfulnessinstruktör. Sedan 2007 har Igor bland annat utbildat elitidrottare, lärare, blåljuspersonal och företagsledare att agera utifrån lugn och balans i pressade situationer. 

Vi delar ut litteratur från Igor i våra kurser, använder oss av hans inspelade Mindfulnessmeditationer samt plockar annat smått och gott från hans väldigt fina arbete kring mental träning.

Igor-Ardoris-Vårsta-HUR.png
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
Igor.jpeg
Gruppbild hjärnkoll.jpg

Hjärnkoll

Västernorrland

Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kärnan i Hjärnkoll är våra ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. Att öppna upp och dela med sig utgör en viktig stolpe, där ambassadörerna använder sina egna berättelser som verktyg för att sprida kunskap och motverka fördomar och diskriminering av psykisk ohälsa. Deras berättelser förmedlar hopp och engagemang om att det går att förändra en situation och arbeta förebyggande kring psykisk ohälsa.

Hjärnlkoll_logo.png
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page