top of page

En skräddarsydd utbildning för dig inom kyrkan som möter människor.

Låt två dagars utbildning göra skillnaden – som gör skillnaden.

Bild för kyrkutbildning.jpg

Konkreta Verktyg för arbetsliv och vardag

När? 10 och 11 april 2o24

Var? Vårsta diakonigård, Lönegrensgatan 12, Härnösand

Pilotutbildning = 6,000 kr
Ordinarie pris: 12,000 kr

Vid frågor och anmälan

- Kontakta Linda

Epost. linda.fransson@varsta.se

Tel. 070 - 633 11 93

Linda_Fransson_Varsta_HUR_edited.jpg

Vårt mål är att ge kompetens och nya insikter kring vad som påverkar oss och hur vi kan agera på konstruktiva sätt då livet är utmanande.

Vid ett flertal tillfällen har personal inom kyrkan uttryckt en önskan om att kunna ta del av vårt koncept, då man är i nära kontakt med människor med behov av stressreducering och nya perspektiv.  Vi är stolta över att kunna presentera den utbildning vi tagit fram utifrån kyrkans önskemål.

 

I tvådagars-utbildningen Konkreta verktyg för Arbetsliv och vardag - en skräddarsydd utbildning för dig inom kyrkan som möter människor samlar oss runt ett urval av de mest verksamma teknikerna för att kunna bryta negativa tillstånd och reglera sin fysiska och kognitiva stressnivå. Verksamma verktyg för dem du möter i ditt arbete, även de med hög stresspåverkan, unga som gamla. Dessa verktyg kan även dras nytta av för ökad återhämtning för dig som arbetar i krävande yrkesroller inom kyrkan.

Bland dessa konkreta verktyg finner du bland andra:

Trauma Tapping Technique

den enkla metoden som togs fram i Rwanda, i arbetet med föräldralösa barn som hjälper att reglera stress, oro och sömnsvårigheter.

Havening Technique

den metod som hjälpte många, många flyktingar, samt sjukvårdspersonal, i flyktinglägret Moria i Grekland och som visar sig vara väldigt kraftfull trots sin enkelhet. 

Är du intresserad och har någon fråga eller fundering?

Du kan direkt efter utbildningen börja använda sig av dina nya verktyg och metoder.

Dessa är utvalda just för att de är så enkla och verksamma.

De två utbildningsdagarna Konkreta Verktyg för Arbetsliv och vardag kan anställda inom Svenska kyrkan gå både för att underlätta sin arbetsvardag, för att lättare kunna hjälpa människor man möter samt för sin egen återhämtning.

De utgör också en grund i att hålla kursen Livsbalans- Verktyg & Pärlor i församlingen. Denna 10-tillfälles-kurs är framtagen av Vårsta HUR i samarbete med diakonerna Jenny Nordén, Fränsta och Maria Hedvall, Härnösand.

blommor.jpg

Efter utbildningen får du tillgång till:

PDF:er med metoder och kunskapsmodeller

 

Guldkornsboken - en mycket enkel och beforskad metod för bättre mående.

 

En digital sida som fortsatt stöd - med lättsamma moduler innehållande dessa metoder och tekniker för stressreducering och återhämtning.

Möjligheten att förvärva det framarbetade kurspaketet Livsbalans – Verktyg & Pärlor 10 tillfällen - för att hålla egen kurs ute i församlingen.

Boende bokar deltagaren och detta ingår inte i utbildningspriset.

Vi rekommenderar Sörgården Logi: https://www.varsta.se/konferens-och-boende/sorgarden-bed-breakfast/

Den första utbildningen 10/11e april 2024 går som pilot. Deltagarna under dessa två dagar hjälper Vårsta HUR med utvärdering och feedback för finjustering, vilket i gengäld ger rabatterat pris; 6000 + moms/person.

Vårens nästa utbildning går 14/15 maj då med ordinarie pris; 12 000 plus moms/person.

Vi planerar för ytterligare utbildningar och kurser för kyrkans personal under 2024;

14-15 maj

16-17 oktober

Datum ej satt

Datum ej satt

Datum ej satt

Konkreta verktyg för arbetsliv och vardag (Grundutbildning)

Konkreta verktyg för arbetsliv och vardag (1 dags fördjupningsutbildning)

För Din egen skull, 1 dags utbildning, datum ej satt ännu

För dig som vill bli kursledare av Livsbalans – Verktyg & Pärlor 10 tillfällen, 1 dags digital utbildning, datum ej satt ännu

PS! Den 10:e april håller diakonerna Maria och Christina en kvöllsretreat. Länk för info och anmälan: https://www.varsta.se/kvallsretreat/

Dag 1

9.30- 10.00 fika

10.00 Kursdagen börjar

17.00 avslut

 

Dag 2

7.30- 8.15  frukost

8.30 Kursdagen börjar

15.00 avslut

Vi ser mycket fram emot detta! Varmt välkommen!

händer.jpg

”Vi vill hjälpa människor att finna vägar till att hjälpa sig själva och hitta resurser de glömt att de har eller inte visste att de hade.”

bottom of page