top of page
logga_gron.png

Verksamt i människors växande sedan 1912

hus.jpeg
vårsta museum.jpeg

Vi har en
110 år gammal historia som är mer levande
än någonsin

STIFTELSEN VÅRSTA DIAKONIGÅRDS VERKSAMHETSIDÉ

 

Vårsta Diakonigård är en öppen mötesplats, inriktad på kompetensutveckling omvårdnad och förebyggande insatser, där var och en ges möjlighet att läka och växa som människa. 

Vårsta Diakonigård är idag i stort sett helt intäktsfinansierat. Det innebär att Vårsta är beroende av avtal, upphandlade uppdrag. Vårsta Diakonigård är en icke vinstdrivande stiftelse som inte har några ägare. Stiftelsen förvaltas av en styrelse och arbetet leds av en direktor.

Vårsta är vacker beläget i ett grönområde vid Södra sundet i Härnösand med egen stor trädgård med tillhörande växthus att njutas av våra gäster. Härnösand har småstadens charm, närhet till det mesta och en storslagen natur.

'

Stiftelsen Vårsta Diakonigård verkar ideologiskt inom ramen för Svenska kyrkan. Vi ingår i det som kallas för non-profit sektorn. Vi använder alltså inte vinst för utdelning utan för utveckling av verksamheter.


En bussresa från Luleå till Härnösand tar ca sju timmar. Från Stockholm till Härnösand med tåg, tar resan på ca fyra timmar. Flygtiden mellan Arlanda alt. Bromma och Sundsvall Timrå Airport (Sundsvalls/Härnösands flygplats) är 50 minuter.

Välkommen till Vårsta och Härnösand, till hemsidan för mer information, eller på ett besök i våra olika verksamheter!

Boende & konferens

På Vårsta diakonigård erbjuder vi olika boenden med omsorg och trygghet.

Vi har totalt 53 lägenheter (Kristoffergården och Fristad trygghetsboende) som i första hand riktar sig till äldre. Vårsta satsar på en trygg och gemenskapsfrämjande boendemiljö för äldre. På det sättet vill vi också främja äldres möjligheter till ett så hälsosamt åldrande som möjligt. Ett tryggt boende, en bra social samvaro och en tillgänglig utemiljö bidrar till detta.

Sörgården erbjuder ett bra och tillgängligt vandrarhem och totalt har vi 21 rum för uthyrning för kortare eller längre perioder.

Vi gör vårt bästa för att du ska ha en bra miljö för ditt boende och ett tryggt sammanhang.

Välkommen till oss!

Grön helhet

”Mitt värde som människa handlar inte bara om vad jag presterar, det förstår jag nu.”

På Grön helhet arbetar vi utifrån synen på människan som en helhet där kroppsliga, själsliga, andliga/existentiella och sociala dimensioner hänger ihop. Oavsett hur vi har det eller vad vi förmår i perioder av livet är varje människa unik och värdefull. Alla har vi resurser och begränsningar liksom potential att växa och utvecklas. Ibland kan vi dock behöva hjälp och stöd på vägen och då kan Grön helhet vara ett alternativ.

Grön helhet arbetar med hälsofrämjande metoder som syftar till att hjälpa personer att upptäcka och stärka sina möjligheter och förmågor i riktning mot arbete, praktik eller studier. På Grön helhet finns gedigen erfarenhet av naturunderstödd rehabilitering. ”Den gröna miljön”; naturen och trädgårdens betydelse för välmående och återhämtning är väldokumenterad och ett återkommande inslag i verksamheten. Föreläsningar, grupparbeten, individuell reflektion kring olika teman som stress, kost, motivation, hälsa, sömn mm är stående inslag.

 

Metoder för stresshantering/välmående exempelvis mindfulness vävs in i de olika delarna. Upplevelser i form av utflykter, hantverk mm kompletterar och förstärker de positiva effekterna av deltagandet här.

Familjerådgivning

Familjerådgivning till alla par, familjer och individer med relationsproblem som har:

 • Svårt att förstå eller prata med varandra, lever för splittrat eller grälar

 • Träffat en annan eller där sexlivet inte känns bra

 • Konflikter med barn, föräldrar eller släktingar

 • Separerat eller håller på att separera, eller när samarbetet om barnen blivit svårt

 • Svårigheter efter separation eller befinner sig i andra svåra livssituationer

Resurscentrum för traumastöd

Verksamheten inom Vårsta Kriscentrum kretsar runt trauma och krisstöd i olika former.

Verksamheten är strukturerad i:

 • Stöd och behandling utifrån upplevelser av kris och trauma. Krismottagningen

 • Utbildning, föreläsning och övning

Om resurscentrum för traumastöd


Resurscentrum för traumastöd har utvecklats ur Vårsta Kriscentrum. Verksamheten startade 1997 som ett utlokaliserat uppdrag i Svenska kyrkan nationellt.

Verksamheten på resurscentrum är bred och under 2019 kommer den att breddas än mer med några nya verksamheter. Dessa kommer att presenteras närmare under våren 2019.

Vårt kärnområde är psykisk ohälsa i dess olika former och yttringar. Våra verksamheter under 2020 är två. Vår traumaklinik och utbildningsverksamhet. Utbildningen handlar framför allt om vår egen kurs CCAM, Crisis Comprehension Adaptive Model. Vi genomför utbildningar för församlingar och stift, kommuner och region, Personaltjänstförbundet och Försvarsmakten, hjälporganisationer med flera. Utöver detta är vi medverkande i ett antal projekt som verkar inom samma område. Nämnas kan MILSA 2.0 där vi medverkar som sakkunniga. 

Uppdragsgivare
 

 • Krisledning och beredskapsplanering

 • Krisledningsgrupper i företag och organisationer

 • Församlingar och stift

 • Försvarsmakten

 • Räddningstjänst personalstödjare

 • Ambulanssjukvård

 • Kuratorer sjukhus

 • Svenska kyrkan, präster och diakoner

 • Personaltjänstförbundet

Traumakliniken

Traumakliniken på Resurscentrum tar emot klienter på remiss från region Västernorrland. Behandling genomförs inom ramen flykting från krig och våld, 16-65 års ålder och gäller för personer med diagnosen PTSD. Post Traumatisk Stress (Disorder).

 

För diagnosen PTSD krävs enligt DSM 5 att den sökande uppfyller krav på en symtombild utifrån nedan beskrivna kriterier:
 

 1. Exponering för händelse med upplevt dödshot.

 2. Påträngande symtom.

 3. Undvikande.

 4. Negativa kognitiva förändringar, negativt förändrad sinnesstämning.

 5. Förändring av reaktionsmönster.

 6. Varaktighet mer än 1 månad.

 7. Orsakar signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i arbete eller annat.

 8. Symtomen kan inte tillskrivas fysiologiska effekter av någon substans eller medicinskt tillstånd.
   

Det innebär att personer med diagnosen PTSD ofta har en annan symtombild än personer med depression eller oro och ångest; till exempel utifrån ett hotande utvisningsbeslut.
 

Ett enkelt skattningsinstrument för bedömning med god signifikans är PLC-5.
 

Diagnosen PTSD är många gånger förknippad med hög komorbiditet. D.v.s. har man PTSD är det vanligt med annan psykisk problematik, som depression.

Kom i kontakt med diakonin här

Adress

Lönegrensgatan 12

87140 Härnösand

Telefon

Receptionen 0611 - 127 11

Öppettider för receptionen är

Måndag - Torsdag 8:30-11:30

Epost

bottom of page