top of page
blå_kurs_vårsta_hur.png

Många tonåringar och unga vuxna har idag ofta en allvarlig stressproblematik.

Det ger många gånger stora problem med skola eller arbetsliv. Vanligt är att det visar sig också i relationer och socialt samspel.

Detta tar mycket energi och man sliter ont, får koncentrationsproblem och i vissa fall omöjliggör detta ett fungerande vardagsliv.

Det psykiska och ofta även fysiska påslaget, tar ut sin rätt och man befinner sig i ett utsatt och skört läge. Detta i den sårbara period när en människa står i början av sitt yrkesverksamma liv.

Behov

Dessa personer har behov av stressreducerande och resursstärkande metoder.

Med en ökad förmåga till att hantera och stabilisera ett stresspåslag, ges individen en chans till att på egen hand påverka sitt psykiska och fysiska mående.

Detta ger inte bara en ökad psykisk, fysisk och social vinning, utan är även en förutsättning för en större framtida trygghet, som möjliggör individuellt välbefinnande, personlig utveckling och även ett samhälleligt mervärde.

I ett tryggt sammanhang, med erfarna ledare och i en liten grupp får man chans att dela med sig, lära och träna.

Insikter om hur kropp och sinne fungerar och reagerar i stress, varvas med effektiva tekniker för att hantera och reducera negativa stresspåslag.

Vi varvar stressreducerande metoder, med tekniker som kursdeltagare på egen hand kan använda sig av i vardag och arbetsliv för framtida stresshantering, resiliens och stressreducering.

Skattnings-
instrument

För att få en bra uppfattning om kursdeltagarens mående inför och efter kursen så arbetar vi med skattningsinstrumentet KEDS.

KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, har tagits fram i en forskargrupp på Karolinska Institutet. Det är ett självskattningstest som visar hur nära man är att drabbas av utmattningssyndrom.

De nio frågorna berör symtom på långvarig stress inom:

Koncentrationsförmåga, minne, uthållighet, återhämtning, sömn, överkänslighet för sinnesintryck, upplevelse av krav samt irritation och ilska.

Mål

Syftet i denna verksamhet är att ge individen en större mental och känslomässig stabilitet, då detta möjliggör fortsatt skolgång eller arbete.

På detta sätt hoppas vi ge deltagare insikter, nya kunskaper, motståndskraft och användbara metoder för en förbättrad strategi för stress inom skola, arbetsliv och vardag.

Vår förhoppning är att vi kan hjälpa personer till självhjälp, med kraftfulla tekniker och verktyg.

Vårt mål med projektet och kurserna, är att erbjuda ett koncept som främjar individers växande och personliga utveckling.

Med metoder utprövade för en ökad mental och fysisk hälsa, skräddarsyr vi kurserna utifrån problematik och gruppdynamik, detta för att få ett så bra resultat som möjligt för den enskilde.

Vi strävar efter att få människor att återfå eller förvärva förmågan att känna in sina behov och sina tillgångar, upptäcka egenskaper och verktyg för att må bättre och fungera bättre – i vardag, skola och arbete och komma i samklang med både sig själv och andra.

Vi vill hjälpa människor att finna vägar till att hjälpa sig själva, hitta resurser de glömt att de har eller inte visste att de hade.

Program &
upplägg

FÖREBYGGANDE OCH RESURSSTÄRKANDE INSATSER

I en lugn och välgörande miljö, i små grupper på 6 – 8 deltagare, varvar vi teori och praktik.

 

En ökad insikt om kropp och sinne, banar väg för en framgångsrik förändring av personens mentala och kroppsliga delar. Genom att ta del av kursledarnas kunskaper och andra deltagares erfarenheter får individen nya värdefulla insikter och färdigheter.

VI JOBBAR MED

Mindfulness/ Medveten närvaro – vi tränar på att vara i nuet och bli medvetna om var vi lägger vår uppmärksamhet. Detta kan sänka anspänning av oro och minnen.

Muskulär avspänning – genom idrottens tekniker jobbar vi mot en sänkt grundstress.

Stressreglering– kunskap, insikter och övningar.

Andningsövningar för avspänning och stressreduktion.

Grön rehabilitering – vi tillbringar tid i både Vårstas trädgård, växthus och ute i naturen.

 

Mental träning – vi tränar in mental avspänning, målbildsträning och sambandet mellan fokus, andning och kropp

bottom of page